ПОЛИЦИЈА

192


ПРОТИВПОЖАРНА БРИГАДА

193


БРЗА ПОМОШ

194


РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО КРИЗИ
195


АМСМ – помош на патишта

196


АМСМ – информативен центар

155 55


АВТО ПОМОШ НА ПАТ (нон – стоп)

9159


ЦАРИНА

197


МАТИЧНА СЛУЖБА – ГУВР

3117 037 ; 3117 766

САЛА ЗА ВЕНЧАЊЕ
3118 250


ПТТ – УСЛУГИ
БУДЕЊЕ
180

ТОЧНО ВРЕМЕ
185

ИНФОРМАЦИИ
988

ТЕЛЕГРАМИ
186

МЕЃУНАРОДНА ЦЕНТРАЛА
182

МЕЃУГРАДСКА ЦЕНТРАЛА
901

ПТТ СЕРВИС
3233 300

ПРИЈАВА НА ПТТ ДЕФЕКТИ
177

ЕМС – БРЗА ПОШТА
15000

ДХЛ – БРЗА ПОШТА
3121 111

ТНТ – ЕКСПРЕС ПОШТА
2468 922; 2469 007

ФЕДЕКС – БРЗА ПОШТА
3137 233; 3137 044

ВОЕНА ПОЛИЦИЈА
3227 700; 3220 547


РЕПУБЛИЧКИ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

975


КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

ТОПЛИФИКАЦИЈА – дежурна служба

3076 200


ЕВН МАКЕДОНИЈА


-Дежурна телефонска линија за дефекти

0890 88888

-Дежурна телефонска линија за услуги и информации
0890 12345


КЕЦ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ-Приемна канцеларија:

3205 000 – 2521


КЕЦ СКОПЈЕ ВАСИЛ ГЛАВИНОВ


-Приемна канцеларија:
3205 000 – 2522


КЕЦ СКОПЈЕ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ


-Приемна канцеларија:
3205 000 – 2523


ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА – дежурна служба

3073 010


КОМУНАЛНА ХИГИЕНА – дежурен диспечер

3224 961; 3224 963


ОЏАЦИ – ОЏАЧАРСКИ УСЛУГИ

2440 293

ПЛАМЕН
2650 230


СООБРАЌАЈ

МЕЃУГРАДСКА АВТОБУСКА СТАНИЦА

2466 313; 2466 011


МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ

2402 388


ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

3234 255; 3164 255


АЕРОДРОМ СКОПЈЕ

3148 333; 3148 336


АЕРОДРОМ ОХРИД

046 252 842


МАТ

3292 300; 3292 333


МАТА РЕЗЕРВАЦИИ

3239 175


АВИОИМПЕКС

3112 412


АДРИА ЕРВЕЈС

3117 009


КРОАЦИЈА ЕРЛАЈНС

3115 858


ЈАТ

3229 078


АУСТИЈАН ЕРЛАЈНС

3216 120


ЛУФТАХАНЗА

3216 120


МАЛЕВ

3111 214


ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКТИ

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА

3147 147


ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА

3235 000

ВОЕНА БОЛНИЦА
3283 000


ДЕТСКА БОЛНИЦА – КОЗЛЕ

3085 761


НЕУРОМЕДИКА

3130 000


ОРТОПЕДСКА КЛИНИКА „МАЈЧИН ДОМ“

3147 004; 2462 636


СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР

3299 000


ГИНЕКОЛОШКА – АКУШЕРСКА КЛИНИКА

3147 147


ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО – ЧАИР

2611 033


ПЗО СИСТИНА МЕДИКАЛ

3073 335


ВЕТЕРИНАРНИ БОЛНИЦИ

ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА

3120 129; 3115 756


НЕУРОМЕДИКА – ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА

3231 000


„ПЕТ-ВЕТ“ – АМБУЛАНТА ЗА МАЛИ ЖИВОТНИ

3178 656


ДОМАШНА ПОСЕТА И ПАТРОНАЖА


ЦЕНТАР

3134 661


КАРПОШКИСЕЛА ВОДА

2469 590


ГАЗИ БАБА

2622 331


ЧАИР

2622 331


НЕУРОМЕДИКА – дежурен лекар

070 563 594


ДЕЖУРНИ ПОЛИКЛИНИКИ


БУКУРЕШТ

3064 088


ИДАДИЈА

3113 033


ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

2031 022


ЈАНЕ САНДАНСКИ

2463 277


ДРАЧЕВО

2795 112


ЧАИР

2611 506


ШУТО ОРИЗАРИ

2651 696


ЧЕНТО

2522 351

БИТ ПАЗАР

3134 534


НЕУРОМЕДИКА

3133 313


ДЕЖУРНИ АПТЕКИ


ЗЕГИН (МНТ-подрум)

3117 614


РЕПЛЕК – аптека бр.4 (до Стопанска комора)

3130 170


СОВЕТУВАЛИШТА И ПРИФАТИЛИШТА


СОС – ЗА ПОМОШ ОД ДРОГА

0800 11 444; 3128 067


СОС – ИНФОРМИРАЊЕ, ПРЕВЕНЦИЈА И СОВЕТУВАЊЕ ЗА ХИВ/СИДА„ДОВЕРБА“ – Советувалиште за дрога

3067 713


СОС – КРИЗНИ СОСТОЈБИ НА ДЕЦА И МЛАДИ

0800 12 222; 3136 400


СОС – ЗА ЖЕНИ И ДЕЦА ЖРТВИ НА НАСИЛСТВО

15700


„ШЕЛТЕР – ЦЕНТАР“ – прифатилиште за деца

070 505 931


– жртви на насилство

070 520 639


„НАДЕЖ“ – Кризен центар за жртви од насилство

3175 516; 3173 424


СОС – ИНФОРМАЦИИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

0800 11 111; 3173 424


„СРНА“ – Друштво за заштита на животните

3297 234


СТАЦИОНАР – МИРКОВЦИ

2666 392

Comments are closed.

Close Search Window
error: Alert: Содржината е заштитена !!