Мирче Тодоровски

Претседател на совет

(389) 78 494 578

mircetod@yahoo.com

Оливера Ливриниќ

Советник

(389) 78  361 957

olivera.livrinic@yahoo.com

Лилјана Божиновска

Советник

(389) 78 359 832

lilebozinovska@yahoo.com

Cedo Nikolovski

Чедо Николовски

Советник

(389) 78 359 837

cedonikolovski1309@gmail.com

Анкица Трпковска

Советник

(389) 78 359 792

 ankicatrpkovska

Миодраг Колариќ

Советник

(389) 78 359 821

 miokolaric@gmail.com

Кристијан Николовски

Советник

(389) 78 359 794

 nikolovski-kristijan

Билјана Бешлиева

Советник

(389) 78 359 826

 bbeslieva

Јана Ханџиска

Советник

(389) 78 359 827

 handizska44

Тони Мартиноски

Советник

(389) 78 359 781

 toni_m.vodi

Јулијана Младеновска

Советник

(389) 78 359 823

 jule_21

Тања Станојоска

Советник

(389) 78 359 791

 tanja_stanojoska

Дејан Митровски

Советник

(389) 78 359 782

 dejan_mitrovski

Џунејт Рушид

Советник

(389) 78 359 784

 cuneytrusid

Јасмина Кирковска

Советник

(389) 78 359 836

 jasminakirkovska

Хаки Бајрам

Советник

(389) 78 494579

 haki.bajram

Наим Салиев

Советник

(389) 78 494 585

 naimsaliu

Еркан Шабан

Советник

(389) 78 494 588

 erkan.saban

Дритан Адеми

Советник

(389) 78 262 107

 dritanademi05

Close Search Window
error: Alert: Содржината е заштитена !!