Активности|

Детската градинка “11 Октомври” денес се опреми со нов крупен игровен дидактички материјал наменети за сите клонови на градинката,како и 140 нови креветчиња наменети за градинката во Бутел 1.

Имено,педагогијата изобилува со дидактички материјал со кој се стимулираат нозете од мали нозе да бидат активни и да се вклопат во средината.

Во таа насока,општина Бутел превзема сопствена иницијатива за подобрување на стандардот на образование,при што посебно се води грижа за децата од преучилишна возраст.

Средствата наменети за набавка на оваа опрема се обезбедени од Буџетот на Општина Бутел.

Comments are closed.

Close Search Window