Активности|

Денеска, среда, 22.05.2019 г. во Општина Бутел, се одржи завршната презентација на проектот: ,,Јакнење на мултиетничката соработка во општините,,. Градоначалникот Велимир Смилевски ги поздрави учесниците во проектот во кој Општина Бутел учествува седмагодина по ред. Тој додаде дека вакви проекти и се потребни на нашата мултиетничка средина за подобро поврзување на учениците и граѓаните. Воедно градоначалникот Смилевски

Проектот за јакнење на мултиетничката соработка е поддржан од ,,Детската фондација Песталоци,, од Швајцарија, ае имплементиран од МЦГО, Македонскиот центар за граѓанско образование.Во оваа завршна годишна активност учествуваа стотина ученици од трите основни училишта од Општина Бутел: Живко Брајковски, Панајот Гиновски и Петар Здравковски Пенко.

Секциите од трите училишта ги презентираа резултатите одсработеното во текот на изминатата школска година.

Секцијата од ОУ Живко Брајковски ја презентираше макетата нааларм-детектор, учениците од ОУ Панајот Гиновски го презентираа својот робот, макетата на град со спроведенаелектрична енергија, како и макетата на Сончевиот систем.

Учениците од ОУ Петар Здравковски Пенко ги презентираа активностите што во изминатиот период ги реализирале вопензионерскиот дом ,,Лика Чопова,, во Чаир, како дел од училишната хуманитарна секција. На оваа завршна манифестација беше промовирана и поделена специјалната брошура за проектот преку кој се јакнемултиетничката соработка во Општина Бутел.

Comments are closed.

Close Search Window