ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЈАВНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА БУТЕЛ