ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови