ЧЕТИРИНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БУТЕЛ

Утре, 27.09.2018 г. (четврток), со почеток во 11,00 ч. Советот на Општина Бутел ќе ја одржи својата четиринаесетта седница. На дневниот ред ќе се најдат следниве 18 точки:

  1. Предлог-Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот со кој се утврдува висината на надоместокот за користење на објектите за спорт во сопственост на Општина Бутел.

 

  1. Предлог-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење на објектите за спорт во сопственост на Општина Бутел.

 

  1. Предлог-Одлука за ослободување од надоместок за користење на термини за тренинг и натпревари во спортската сала ‘‘Антон Димитров’’
  2. Предлог-Одлука за ПРИФАЌАЊЕ/НЕПРИФАЌАЊЕ на барањето за ослободување од комунална такса за улично осветлување.

 

  1. Донесување на Годишна програма за работа на ООУ” Гоце Делчев” за учебната 2018/2019 година.

 

.       6.  Донесување на Годишна програма за работа на ООУ “Ацо Шопов” за учебната 2018/2019 година.

 

 

7.Донесување на Годишна програма за работа на ООУ “Св.Климент Охридски’ за учебната 2018/2019 година.

 

  1. Донесување на Годишна програма за работа на

ООУ “ЖивкоБрајковски” за учебната 2018/2019 година.

 

9.Донесување на Годишна програма за работа на

ООУ “Панајот Гиновски” за учебната 2018/2019 година.

 

  1. Донесување на Годишна програма за работа на

ООУ “Петар Здравковски-Пенко” за учебната 2018/2019 година.

 

11.Донесување на Годишна програма за работа на

ООУ “Лиман Каба” с.Љуботен за учебната 2018/2019 година.

 

12.Мислење за изведување на  училишни екскурзии и други слободни активности на ООУ “Гоце Делчев” с.Љубанци за учебна 2018/2019 г.

 

  1. Мислење за изведување на училишни екскурзии и други слободни активности на ООУ “Ацо Шопов”  за учебна 2018/2019 год.

 

14.Мислење за изведување на  училишни екскурзии и други слободни активности на ООУ “Св.Климент Охридски”  за учебна 2018/2019 год.