НОВИ САДНИЦИ ВО ОПШТИНА БУТЕЛ

Во Општина Бутел, во понеделник, 10.12.2018 г. во 12,00 ч. градоначалникот Велимир Смилевски ќе засади 14 садници.  Тие ќе бидат засадени долж новата пешачка патека која ја поврзува ул. ,,Бутелска,, со спортската сала ,,Антон Димитров,, ( во непосредна близина на општинската зграда).