Основни училишта

ОУ „Гоце Делчев“

Е-пошта Печати PDF

Биланс на состојба 2016 за сметка 7760103832903

Биланс на приходи и расходи 2016 за сметка 7760103832903

 

Биланс на состојба 2016 за сметка 7760103832787

Биланс на приходи и расходи 2016 за сметка 7760103832787

ОУ „Живко Брајковски“

Е-пошта Печати PDF

Биланс на состојба 2016 за сметка 7760104022903

Биланс на приходи и расходи 2016 за сметка 7760104022903

 

Биланс на состојба 2016 за сметка 7760104022787

Биланс на приходи и расходи 2016 за сметка 7760104022787

ОУ „Ацо Шопов“

Е-пошта Печати PDF

Биланс на состојба 2016 за сметка  903

Биланс на приходи и расходи 2016 за сметка  903

 

Биланс на состојба 2016 за сметка 787

Биланс на приходи и расходи 2016 за сметка 787

ОУ „Св. Климент Охридски“

Е-пошта Печати PDF

Биланс на состојба 2016 за сметка 7760103972903

Биланс на приходи и расходи 2016 за сметка 7760103972903

 

Биланс на состојба 2016 за сметка 7760103972787

Биланс на приходи и расходи 2016 за сметка 7760103972787