Отчет 2013-2017

Otcet2017Otcet2017str2
 
 
 
 

Совет и Комисии на Општина Бутел

Е-пошта Печати PDF

Советот на општина Бутел има деветнаесет членови.

Листа на советници 2013-2017
Боби Бојчевски ВМРО-ДПМНЕ
Далибор Милановски ВМРО-ДПМНЕ
Наташа Илиевска ВМРО-ДПМНЕ
Дарко Костовски ВМРО-ДПМНЕ
Коце Тапчановски ВМРО-ДПМНЕ
Маја Стојановска ВМРО-ДПМНЕ
Жарко Јаковчевски ВМРО-ДПМНЕ
Николина Тарчуговска Милошевска ВМРО-ДПМНЕ
Мирче Тодоровски ТМОРО ВЕП
Хаки Бајрам СРМ
Велимир Смилевски СДСМ
Игор Трајановски СДСМ
Николинка Нолевска СДСМ
Сенад Смаиловиќ СДСМ
Стојчо Јакимовски СДСМ
Наим Салиев ДУИ
Ардиан Буњаку ДУИ
Фигена Дермаку ДУИ
Еркан Шабан ДПА

ЧЛЕНОВИ  НА  КОМИСИИ на СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БУТЕЛ (2013 - 2017)

КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНИ ПРАШАЊА ИЗБОРИ И ИМЕНУВАЊА
Претседател Далибор Милановски
Членови Маја Стојановска
Николина Тарчуговска Милошевска
Коце Тапчановски
Ардиан Буњаку

 

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСИ
Претседател Маја Стојановска
Членови Наташа Илиевска
Жарко Јаковчевски
Ардиан Буњаку
Хаки Бајрам

 

КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Претседател Хаки Бајрам
Членови Жарко Јаковчевски
Боби Бојчевски
Наим Салиев
Николина Тарчуговска Милошевска

 

КОМИСИЈА ЗА УРБАНИЗАМ КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Претседател Мирче Тодоровски
Членови Николина Тарчуговска Милошевска
Наташа Илиевска
Наим Салиев
Далибор Милановски

 

КОМИСИЈА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ
Претседател Коце Тапчановски
Членови Далибор Милановски
Дарко Костовски
Ардиан Буњаку
Маја Стојановска

 

КОМИСИЈА ЗА СПОРТ
Претседател Дарко Костовски
Членови Далибор Милановски
Жарко Јаковчевски
Ардиан Буњаку
Коце Тапчановски

 

КОМИСИЈА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ
Претседател Николина Тарчуговска Милошевска
Членови Маја Стојановска
Наташа Илиевска
Фигена Дермаку
Дарко Костовски

 

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ
Претседател Наим Салиев
Членови Хаки Бајрам
Наташа Илиевска
Коце Тапчановски
Дарко Костовски