ООУ ’’Петар Здравковски – Пенко’’

Основното училиште ‘’Петар Здравковски Пенко’’ за првпат започнува со работа во учебната 1968/69 година.Училишнта зграда е од цврста градба и разсполага со огромен училишен простор. Наставата се одвива во две смени и се изведува на три наставни јазици и тоа на македонски, албански и турски наставен јазик.

Contact

Opening hours

 • Monday
  07:00 - 16:00
 • Tuesday
  07:00 - 16:00
 • Wednesday
  07:00 - 16:00
 • Thursday
  07:00 - 16:00
 • Friday
  07:00 - 16:00
 • Saturday
  Closed
 • Sunday
  Closed