ООУ ’’Панајот Гиновски’’

Општинското основно училиште ‘’Панајот Гиновски’’ е образовна институција позната како ‘’Доситеј Обрадовиќ’’(името е променето во 1993година).Училиштето својата дејност почнува да ја извршува во во учебната 1954/1955година со 16 паралелки, од кои во12 паралелки  се изведува настава по македонски јазик, а во 4 на турски наставен јазик. Денес наставата се одвива во две смени со рамномерен број на ученици.

Contact

Opening hours

 • Monday
  07:00 - 16:00
 • Tuesday
  07:00 - 16:00
 • Wednesday
  07:00 - 16:00
 • Thursday
  07:00 - 16:00
 • Friday
  07:00 - 16:00
 • Saturday
  Closed
 • Sunday
  Closed