Отчет 2009-2012

Otcet
 
 
 
 
grb-butel

Профил на општина Бутел


Со законот за новата територијална поделба од 11 авуст 2004 година се формира новата Општина Бутел која во минатото беше во склоп на Општината Чаир. Формирана е на 22 Април 2005г. Кога за прв пат е оддржана седница на Советот на општината.

Повеќе
Gradonacalnik

Градоначалник

Петре Латиновски е првиот градоначалник на Општина Бутел. Тој на оваа функција дојде на локанлите избори 2005 година.

Повеќе

Совет и Комисии на Општина Бутел

Советот на општина Бутел има деветнаесет членови.

Повеќе

Етички кодекс за државните службеници

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 161/08, 06/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), министерот за информатичко општество и администрација, на ден 19.9. 2011 година, донесе

Е Т И Ч К И  К О Д Е К С

ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Повеќе
 
 
 
 

Проекти на општината

ПРОЛЕТТА ГИ РАЗБУДИ ПРЕСУШЕНИТЕ ИЗВОРИ ПРОЛЕТТА ГИ РАЗБУДИ ПРЕСУШЕНИТЕ ИЗВОРИ Деновиве, oпштина Бутел се соочува со проблем на патот Радишани – Љубанци.
Топол коридор за ОУ Ацо Шопов Топол коридор за ОУ Ацо Шопов Ноември 2014 год. Општина Бутел ја почна изградбата на топол коридор во ОУ „Ацо Шопов“.
Нов паркинг за ОУ Петар Здравковски Пенко Нов паркинг за ОУ Петар Здравковски Пенко Општина Бутел ја заврши изградбата на нов паркинг во дворот на ОУ „Петар Здравковски Пенко" во Скопје Север.
Нови тротоари за Турунџов и Междуречка Нови тротоари за Турунџов и Междуречка Општина Бутел ги привршува тротоарите на улиците: „Александар Турунџов" и „Мара Междуречка" во населбата Бутел 2.
Зaврши чистењето на реката Серава Зaврши чистењето на реката Серава Општина Бутел го заврши двомесечното темелно чистење на реката Серава во должина од 5,2 км.