Отчет 2009-2012

Otcet
 
 
 
 
grb-butel

Профил на општина Бутел


Со законот за новата територијална поделба од 11 авуст 2004 година се формира новата Општина Бутел која во минатото беше во склоп на Општината Чаир. Формирана е на 22 Април 2005г. Кога за прв пат е оддржана седница на Советот на општината.

Повеќе
Gradonacalnik

Градоначалник

Петре Латиновски е првиот градоначалник на Општина Бутел. Тој на оваа функција дојде на локанлите избори 2005 година.

Повеќе

Совет и Комисии на Општина Бутел

Советот на општина Бутел има деветнаесет членови.

Повеќе

Етички кодекс за државните службеници

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 161/08, 06/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), министерот за информатичко општество и администрација, на ден 19.9. 2011 година, донесе

Е Т И Ч К И  К О Д Е К С

ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Повеќе
 
 
 
 

Проекти на општината

Градежни  активности  во основните училишта Градежни активности во основните училишта Во општина Бутел финишираат градежните работи во неколку основни училишта. Во ОУ „Панајот Гиновски“ е заменет стариот и дотраен кров о...
НОВА УЛИЦА ВО ЉУБОТЕН   23.11.2015 г.Општина Бутел ја започна изградбата на новопроектираната улица во с. Љуботен. Станува збор за улица што ги поврзува долниот ...
НОВ ЗАБАВЕН ПАРК ВО НАСЕЛБАТА РАДИШАНИ НОВ ЗАБАВЕН ПАРК ВО НАСЕЛБАТА РАДИШАНИ 07.08.2015 год. Општина Бутел ја привршува изградбата на новиот забавен парк во населбата Радишани. Конечно се уреди запуштениот простор од д...
ПОЧНА ИЗГРАДБАТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ВО РАДИШАНИ ПОЧНА ИЗГРАДБАТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ВО РАДИШАНИ На 21.07.2015 г. Градоначалникот на општина Бутел Петре Латиновски и Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, го поставија камен ...
НОВА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО ВИЗБЕГОВО НОВА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО ВИЗБЕГОВО 15.06.2015 г.Деновиве, Општина Бутел започна со реализација на уште еден проект кој е од витално значење за граѓаните. Имено, во северниот дел ...